Elan 333
Radarmastkit RA2kit Tillval Antennfäste: RA304 Solcellsfäste: RA550