3015039

Beskrivning

Rätskiva för spackling, IT750-S

För att interceptorn ska kunna monteras rätt i aktern måste ytan vara rät. Är den inte det måste den spacklas. Med hjälp av trämallen görs detta enkelt och korrekt.