3015037

Beskrivning

Rätskiva för spackling, IT450-s

För att interceptorn ska kunna monteras rätt i aktern måste ytan vara rät. Är den inte det måste den spacklas. Med hjälp av trämallen görs detta enkelt och korrekt.