Säker av och på stigning


Ta den enkla vägen ombord med hjälp av vår robusta och väldesignade boardingutrustning! Båtsystem leder utvecklingen av ombordstigningsutrustning och garanterar komfort, bekvämlighet och tillgänglighet samtidigt som pris, design och god kvalitet är väsentligt. Båtsystem leder också utvecklingen av regler och certifiering av exempelvis säkerhetsstegar.

Nedan följer exempel på utrustning som kan vara bra att ha ombord när man seglar både i norden och övriga världen.

Mediterranean Style

Ombordstigning från aktern

Även om detta sätt att stiga iland kan användas överallt i världen används den främst i Medelhavsområdet. Av och påstigning görs från aktern, vilket gör ombordstigning till en enkel match. Nackdelen är att det blir mycket insyn in till sittbrunnen.


När du går ombord från aktern, kommer en akterplattform eller landgång väl till hands. De är oftast både rymliga och stabila.

hamn på Malta

Scandinavian Style

https://www.batsystem.se/content/uploads/2016/12/omega36pt10044-bu75p-700x440.jpg
Ombordstigning från fören

Förtöjning, Scandinavian style, blir alltmer populärt även på andra håll i världen. Fördelarna är uppenbara: Mer privatliv i sittbrunnen, likaså ofta en finare utsikt samt att det ofta är det lättare att lägga till med fören. Problemet är att det är svårare att gå ombord eller ta sig av. Detta kan dock lösas av rätt utrustning så som en stävstege och ett peke.


Från sidan

sidostege påstigning
Ombordstigning från sidan

På platser där det råder tidvatten lägger man oftast till med sidan längst flytbryggor och mellan varannan båt ligger det oftast pontonbryggor. Denna typ av förtöjning ger en bekväm av och på stigning - förutsatt att du har ett bra hjälpmedel till att stiga av och på - till exempel en sidostege!

Bada/Man Over Board-sitation

Ombordstigning från sidan, alternativt från en plattform från aktern

Den nya ISO 15085: 2003 FDAM 2: 2017 innehåller nya regler för hur lång och bred en stege måste vara. Måtten för stumma stegar är ett minst 20 cm brett steg och minst 56 cm under vattnet. För repstegar gäller styva steg som sjunker och når så långt som 1,2 m under vatten. Dessa är de minsta miniminivåerna! Dessutom måste stegen ha en vinkel på minst 10 ° för att möjliggöra en bekväm och säker ombordstigning.

Vid en man over board, eller man över bord, som vi säger på svenska, bör ske från båtens sida, särskilt på en segelbåt, där tyngdpunkten centreras runt kölen.