Dehler 37

Beskrivning

Radarmast

Mast, 3 meter: RA130

Däckbeslag: RA202

Toppbeslag: RA303

Topplatta: RA302

Solcellsfäste: RA550

Antennfäste x 2: RA304