Zipwakeinterceptorer

Zipwake interceptorer har ett tre centimeter långt blad som når fullt läge på endast 1,5 sekund – 5 till 10 gånger snabbare än traditionella trimplan. Bladen skär rakt ner i vattnet under aktern vilket innebär mindre motstånd och resulterar i mer lyftkraft. Bladens sekundsnabba justering ger en direkt effekt och ett system som snabb anpassar sig efter nya förhållanden så som sidvind, lutning, hastighet eller besättning som rör sig på däck.